sobota, 13 lipca 2024

DVL1225

Emitent: Develia S.A.
Seria: P2022A
ISIN: PLLCCRP00181
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 15 442 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.1%
Oprocentowanie bieżące: 9.95%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: develia-seria-p2022a.pdf

Ważne informacje

Bazowa marża (4,1 pkt proc.) może wzrosnąć o dodatkowe 1,0 lub 2,0 pkt proc., jeśli relacja długu netto do kapitałów własnych dewelopera przekroczy kolejno 1,0x i 1,2x.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji w dniach płatności odsetek, począwszy od 20 czerwca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 20 czerwca 2023: 2,5 proc. wartości nominalnej,
 • 20 września 2023: 2,25 proc. wartości nominalnej,
 • 20 grudnia 2023: 2 proc. wartości nominalnej,
 • 20 marca 2024: 1,75 proc. wartości nominalnej,
 • 20 czerwca 2024: 1,5 proc. wartości nominalnej,
 • 20 września 2024: 1,25 proc. wartości nominalnej,
 • 20 grudnia 2024: 1 proc. wartości nominalnej,
 • 20 marca 2025: 0,75 proc. wartości nominalnej,
 • 20 czerwca 2025: 0,5 proc. wartości nominalnej,
 • 20 września 2025: 0,25 proc. wartości nominalnej.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/kapitały własne przekroczy 1,2x,
 • wskaźnik kapitały własne/aktywa spadnie poniżej 0,3x.

 

Obligacje DVL1225 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-12-20
 • 2023-03-20
 • 2023-06-20
 • 2023-09-20
 • 2023-12-20
 • 2024-03-20
 • 2024-06-20
 • 2024-09-20
 • 2024-12-20
 • 2025-03-20
 • 2025-06-20
 • 2025-09-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-03-13
 • 2023-06-13
 • 2023-09-13
 • 2023-12-13
 • 2024-03-13
 • 2024-06-13
 • 2024-09-13
 • 2024-12-13
 • 2025-03-13
 • 2025-06-13
 • 2025-09-15
 • 2025-12-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-03-20
 • 2023-06-20
 • 2023-09-20
 • 2023-12-20
 • 2024-03-20
 • 2024-06-20
 • 2024-09-20
 • 2024-12-20
 • 2025-03-20
 • 2025-06-20
 • 2025-09-20
 • 2025-12-20

Dzień wykupu

 • 2025-12-20