poniedziałek, 15 kwietnia 2024

DVL1227

Emitent: Develia S.A.
Seria: DVL1227OZ9
ISIN: PLO112300069
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 160 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 3.4%
Oprocentowanie bieżące: 9.25%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: develia-seria-dvl1227oz9.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 600 mln zł.

Marża podstawowa (3,4 pkt proc.) może zostać podwyższona w przypadku, gdy:

 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,0x - o 1 pkt proc.,
 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,2x - o 2 pkt. proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji na koniec XII i XIV okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 1,0 lub 0,8 proc.


Obligatariusze będa mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,2x,
 • wskaźnik kapitałów własnych spadnie poniżej 0,3x.

Obligacje DVL1227 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-12-08
 • 2024-03-08
 • 2024-06-10
 • 2024-09-09
 • 2024-12-09
 • 2025-03-10
 • 2025-06-09
 • 2025-09-08
 • 2025-12-08
 • 2026-03-09
 • 2026-06-08
 • 2026-09-08
 • 2026-12-08
 • 2027-03-08
 • 2027-06-08
 • 2027-09-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2024-02-29
 • 2024-05-31
 • 2024-08-30
 • 2024-11-29
 • 2025-02-28
 • 2025-05-30
 • 2025-08-29
 • 2025-11-28
 • 2026-02-27
 • 2026-05-28
 • 2026-08-31
 • 2026-11-30
 • 2027-02-26
 • 2027-05-31
 • 2027-08-31
 • 2027-11-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2024-03-08
 • 2024-06-10
 • 2024-09-09
 • 2024-12-09
 • 2025-03-10
 • 2025-06-09
 • 2025-09-08
 • 2025-12-08
 • 2026-03-09
 • 2026-06-08
 • 2026-09-08
 • 2026-12-08
 • 2027-03-08
 • 2027-06-08
 • 2027-09-08
 • 2027-12-08

Dzień wykupu

 • 2027-12-08