niedziela, 07 marca 2021

Developres Sp. z o.o.

Seria: A
ISIN: PLDVLPR00023
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu na nieruchomości położonej w Rzeszowie (inwestycja SkyRes realizowana przez emitenta) do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji. Zgodnie z operatem z grudnia 2014 roku wartość nieruchomości to ponad 23,5 mln zł. Dodatkowo emitent złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz dokonał cesji wierzytelności przysługujących mu z tytułu ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych związanych z realizowaną inwestycją.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia, której wysokość uzależniona będzie od liczby dni pozostających do dnia ostatecznego wykupu.


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • Ryszard Wałas przestanie bezpośrednio lub pośrednio posiadać lub kontrolować co najmniej 51 proc. głosów w kapitale emitenta, chyba że nastąpi to na skutek dziedziczenia,
 • emitent nie uzyska do 31 grudnia 2015 roku pozwolenia na użytkowanie budynku biurowo-handlowo-usługowego realizowanego w ramach inwestycji SkyRes Warszawska,
 • emitent wypłaci dywidendę,
 • wartość inwestycji SkyRes Warszawska wykazana w corocznej aktualizacji operatu szacunkowego spadnie poniżej łącznej wartości wyemitowanych obligacji,
 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 1,5x,
 • łączna wartość pozostałych obligacji emitenta o terminie wykupu przypadającym przed dniem wykupu serii A przekroczy 25 mln zł.

Emitent: Developres Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: DVR0318
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-03-06
 • 2015-09-08
 • 2016-03-08
 • 2016-09-07
 • 2017-03-07
 • 2017-09-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-28
 • 2016-02-26
 • 2016-08-29
 • 2017-02-24
 • 2017-08-29
 • 2018-02-26

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-07
 • 2016-03-07
 • 2016-09-06
 • 2017-03-06
 • 2017-09-06
 • 2018-03-06

Dzień wykupu

 • 2018-03-06

Emisje