czwartek, 26 kwietnia 2018

Gmina Miasta Elbląg

Seria B15.
Emitent: Gmina Miasta Elbląg
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ELG1228
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 12 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-12-14
 • 2016-06-14
 • 2016-12-14
 • 2017-06-14
 • 2017-12-14
 • 2018-06-14
 • 2018-12-14
 • 2019-06-14
 • 2019-12-14
 • 2020-06-14
 • 2020-12-14
 • 2021-06-14
 • 2021-12-14
 • 2022-06-14
 • 2022-12-14
 • 2023-06-14
 • 2023-12-14
 • 2024-06-14
 • 2024-12-14
 • 2025-06-14
 • 2025-12-14
 • 2026-06-14
 • 2026-12-14
 • 2027-06-14
 • 2027-12-14
 • 2028-06-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-06-06
 • 2016-12-06
 • 2017-06-06
 • 2017-12-06
 • 2018-06-06
 • 2018-12-06
 • 2019-06-06
 • 2019-12-06
 • 2020-06-04
 • 2020-12-04
 • 2021-06-04
 • 2021-12-06
 • 2022-06-06
 • 2022-12-06
 • 2023-06-05
 • 2023-12-06
 • 2024-06-06
 • 2024-12-06
 • 2025-06-06
 • 2025-12-05
 • 2026-06-05
 • 2026-12-04
 • 2027-06-04
 • 2027-12-06
 • 2028-06-06
 • 2028-12-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-06-14
 • 2016-12-14
 • 2017-06-14
 • 2017-12-14
 • 2018-06-14
 • 2018-12-14
 • 2019-06-14
 • 2019-12-14
 • 2020-06-14
 • 2020-12-14
 • 2021-06-14
 • 2021-12-14
 • 2022-06-14
 • 2022-12-14
 • 2023-06-14
 • 2023-12-14
 • 2024-06-14
 • 2024-12-14
 • 2025-06-14
 • 2025-12-14
 • 2026-06-14
 • 2026-12-14
 • 2027-06-14
 • 2027-12-14
 • 2028-06-14
 • 2028-12-14

Dzień wykupu

 • 2028-12-14

Emisje