poniedziałek, 25 czerwca 2018

Elzab S.A.

Seria: A/2015
ISIN: PLELZAB00069
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Marża zostanie podwyższona o 1,5 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA będzie wyższy niż 3,5x lub wskaźnik obsługi odsetek będzie niższy niż 1,3x. Jeśli tak się zdarzy, obligatariusze będą też mieli prawo do zażądania przedterminowego wykupu.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji w dniu płatności odsetek przypadającym 3 kwietnia 2017 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc.


Emitent: Elzab S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ELZ0418
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-01
 • 2015-10-01
 • 2016-04-01
 • 2016-10-03
 • 2017-04-03
 • 2017-10-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-09-23
 • 2016-03-23
 • 2016-09-23
 • 2017-03-24
 • 2017-09-22
 • 2018-03-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-10-01
 • 2016-04-01
 • 2016-10-03
 • 2017-04-03
 • 2017-10-02
 • 2018-04-03

Dzień wykupu

 • 2018-04-03

Emisje