poniedziałek, 25 czerwca 2018

Elemental Holding S.A.

Seria: D
ISIN: PLELMTL00041
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem jest poręczenie do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji, udzielone przez Syntom SA i Collect Point Sp. z o.o. S.K.A.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość wskaźnika zadłużenie finansowe netto/EBITDA wzrośnie powyżej 3,50x,
 • walne zgromadzenie emitenta podejmie decyzję o wypłacie dywidendy przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku.

Emitent: Elemental Holding S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EMT1017
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 26 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 2.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-10-17
 • 2015-04-17
 • 2015-10-17
 • 2016-04-17
 • 2016-10-17
 • 2017-04-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-04-09
 • 2015-10-09
 • 2016-04-08
 • 2016-10-07
 • 2017-04-07
 • 2017-10-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-04-17
 • 2015-10-17
 • 2016-04-17
 • 2016-10-17
 • 2017-04-17
 • 2017-10-17

Dzień wykupu

 • 2017-10-17

Emisje