czwartek, 21 września 2023

ENA0220

Emitent: Enea S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BBB
stabilna
Seria: ENEA0220
ISIN: PLENEA000088
Rynek: BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 878 200 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 0.85%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA przekroczy 3,5x,
 • emitent ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na jakichkolwiek innych dłużnych papierach wartościowych, chyba że w tym samym czasie ustanowi równorzędne zabezpieczenie dla obligacji serii ENEA0220.

Obligacje ENA0220 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-02-10
 • 2015-08-10
 • 2016-02-10
 • 2016-08-10
 • 2017-02-10
 • 2017-08-10
 • 2018-02-10
 • 2018-08-10
 • 2019-02-10
 • 2019-08-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-07-31
 • 2016-02-02
 • 2016-08-02
 • 2017-02-02
 • 2017-08-02
 • 2018-02-02
 • 2018-08-02
 • 2019-02-01
 • 2019-08-02
 • 2020-01-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-08-10
 • 2016-02-10
 • 2016-08-10
 • 2017-02-10
 • 2017-08-10
 • 2018-02-10
 • 2018-08-10
 • 2019-02-10
 • 2019-08-10
 • 2020-02-10

Dzień wykupu

 • 2020-02-10