wtorek, 24 kwietnia 2018

Enea S.A.

Seria: ENEA0220
ISIN: PLENEA000088
Rynek: BS ASO


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto/EBITDA przekroczy 3,5x,
 • emitent ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na jakichkolwiek innych dłużnych papierach wartościowych, chyba że w tym samym czasie ustanowi równorzędne zabezpieczenie dla obligacji serii ENEA0220.

Emitent: Enea S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BBB
stabilna
Eurorating
BBB
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ENA0220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 000 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 0.85%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 2.66%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-02-10
 • 2015-08-10
 • 2016-02-10
 • 2016-08-10
 • 2017-02-10
 • 2017-08-10
 • 2018-02-10
 • 2018-08-10
 • 2019-02-10
 • 2019-08-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-07-31
 • 2016-02-02
 • 2016-08-02
 • 2017-02-02
 • 2017-08-02
 • 2018-02-02
 • 2018-08-02
 • 2019-02-01
 • 2019-08-02
 • 2020-01-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-08-10
 • 2016-02-10
 • 2016-08-10
 • 2017-02-10
 • 2017-08-10
 • 2018-02-10
 • 2018-08-10
 • 2019-02-10
 • 2019-08-10
 • 2020-02-10

Dzień wykupu

 • 2020-02-10

Emisje