poniedziałek, 25 czerwca 2018

Erbud S.A.

Seria: B
ISIN: PLERBUD00053
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Jeśli wskaźnik zadłużenia finansowego na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,60x to oprocentowanie obligacji wzrośnie o 1 pkt proc., a jeśli przekroczy 0,75x, to o 1 pkt proc.

Pierwotna wartość emisji wynosiła 52 mln zł, ale w efekcie wcześniejszego wykupu we wrześniu 2017 r. spadła do 3,95 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia finansowego na poziomie jednostkowym przekroczy 0,6x,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,0x,

Emitent: Erbud S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ERB0318
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 3 950 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-09-26
 • 2015-03-26
 • 2015-09-25
 • 2016-03-25
 • 2016-09-26
 • 2017-03-24
 • 2017-09-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-09-18
 • 2015-03-18
 • 2015-09-17
 • 2016-03-17
 • 2016-09-16
 • 2017-03-16
 • 2017-09-18
 • 2018-03-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-09-26
 • 2015-03-26
 • 2015-09-25
 • 2016-03-25
 • 2016-09-26
 • 2017-03-24
 • 2017-09-26
 • 2018-03-26

Dzień wykupu

 • 2018-03-26

Emisje