poniedziałek, 06 grudnia 2021

ERB0921

Emitent: Erbud S.A.
Seria: C
ISIN: PLERBUD00061
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 52 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: erbud-seria-c.pdf

Ważne informacje

Jeśli wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitały własne przekroczy 0,6x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 1 pkt proc., a jeśli wskaźnik ten przekroczy 0,75x, marża zostanie podniesiona o 1 pkt proc.

Jeśli akcje lub obligacje emitenta zostaną wykluczone z obrotu na rynku regulowanym, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 2 pkt proc.


Obligatariusze, za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitały własne na poziomie jednostkowym przekroczy 0,6x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitały własne na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,0x.

Obligacje ERB0921 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-09-27
 • 2018-03-27
 • 2018-09-27
 • 2019-03-27
 • 2019-09-27
 • 2020-03-27
 • 2020-09-27
 • 2021-03-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-03-19
 • 2018-09-19
 • 2019-03-19
 • 2019-09-19
 • 2020-03-19
 • 2020-09-18
 • 2021-03-19
 • 2021-09-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-03-27
 • 2018-09-27
 • 2019-03-27
 • 2019-09-27
 • 2020-03-27
 • 2020-09-27
 • 2021-03-27
 • 2021-09-27

Dzień wykupu

 • 2021-09-27