czwartek, 21 września 2023

ERB0925

Emitent: Erbud S.A.
Seria: D
ISIN: PLERBUD00079
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 75 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.6%
Oprocentowanie bieżące: 9.57%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: erbud-seria-d.pdf

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. na koniec V okresu odsetkowego (23 marca 2024 r.),
 • 0,5 proc. na koniec VI okresu odsetkowego (23 września 2024 r.),
 • 0 proc. na koniec VII okresu odsetkowego (23 marca 2025 r.).

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto będzie wyższy niż 1,1x.

 

Obligacje ERB0925 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-09-23
 • 2022-03-23
 • 2022-09-23
 • 2023-03-23
 • 2023-09-23
 • 2024-03-23
 • 2024-09-23
 • 2025-03-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-03-16
 • 2022-09-16
 • 2023-03-16
 • 2023-09-18
 • 2024-03-18
 • 2024-09-16
 • 2025-03-17
 • 2025-09-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-03-23
 • 2022-09-23
 • 2023-03-23
 • 2023-09-23
 • 2024-03-23
 • 2024-09-23
 • 2025-03-23
 • 2025-09-23

Dzień wykupu

 • 2025-09-23