wtorek, 24 kwietnia 2018

Eurocent S.A.

Seria: E
ISIN: PLERCNT00060
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent przewiduje możliwość przedterminowego wykupu:

 • części wyemitowanych obligacji, na swój wniosek i za zgodą poszczególnych obligatariuszy, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych obligatariuszy, na podstawie umów cywilno-prawnych i na warunkach uzgodnionych z poszczególnymi obligatariuszami;
 • wszystkich wyemitowanych obligacji.

Emitent: Eurocent S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ERC0617
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 800 600 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 8.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-09
 • 2015-09-09
 • 2015-12-09
 • 2016-03-09
 • 2016-06-09
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-28
 • 2015-11-27
 • 2016-02-26
 • 2016-05-30
 • 2016-08-30
 • 2016-11-29
 • 2017-02-27
 • 2017-05-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-08
 • 2015-12-08
 • 2016-03-08
 • 2016-06-08
 • 2016-09-08
 • 2016-12-08
 • 2017-03-08
 • 2017-06-08

Dzień wykupu

 • 2017-06-08

Emisje