sobota, 04 lipca 2020

Eurocent S.A. w upadłości

Seria: F
ISIN: PLERCNT00078
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKLUCZONE Z OBROTU.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu:

 • części wyemitowanych obligacji, na swój wniosek i za zgodą poszczególnych obligatariuszy, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych obligatariuszy, na podstawie umów cywilnoprawnych i na warunkach uzgodnionych z poszczególnymi obligatariuszami,
 • wszystkich wyemitowanych obligacji za pośrednictwem i zgodnie z regulacjami KDPW, przy czym kwota wykupu będzie równa cenie emisyjnej powiększonej o przysługującą obligatariuszom skumulowaną kwotę odsetek za okres odsetkowy przypadający w dacie przedterminowego wykupu – ustalonej na podstawie powziętej przez emitenta uchwały w sprawie przedterminowego wykupu obligacji.

Emitent: Eurocent S.A. w upadłości
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ERC0918
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 2 309 600 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 8.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-09-16
 • 2016-12-15
 • 2017-03-15
 • 2017-06-15
 • 2017-09-15
 • 2017-12-15
 • 2018-03-15
 • 2018-06-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-12-06
 • 2017-03-06
 • 2017-06-06
 • 2017-09-06
 • 2017-12-06
 • 2018-03-06
 • 2018-06-06
 • 2018-09-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-12-15
 • 2017-03-15
 • 2017-06-15
 • 2017-09-15
 • 2017-12-15
 • 2018-03-15
 • 2018-06-15
 • 2018-09-15

Dzień wykupu

 • 2018-09-15

Emisje