niedziela, 20 czerwca 2021

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

Seria: A
ISIN: PLERPCO00033
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości wyemitowanych obligacji w kwietniu lub październiku 2019 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio 0,5 lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia do kapitałów przekroczy 1,2x,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3x,
 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

Emitent: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EUC0420
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-04-12
 • 2017-10-12
 • 2018-04-12
 • 2018-10-12
 • 2019-04-12
 • 2019-10-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-10-04
 • 2018-04-04
 • 2018-10-04
 • 2019-04-04
 • 2019-10-04
 • 2020-04-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-10-12
 • 2018-04-12
 • 2018-10-12
 • 2019-04-12
 • 2019-10-12
 • 2020-04-14

Dzień wykupu

 • 2020-04-14

Emisje