poniedziałek, 15 kwietnia 2024

EUC0420

Emitent: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
Seria: A
ISIN: PLERPCO00033
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości wyemitowanych obligacji w kwietniu lub październiku 2019 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio 0,5 lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia do kapitałów przekroczy 1,2x,
 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3x,
 • emitent wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

Obligacje EUC0420 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-04-12
 • 2017-10-12
 • 2018-04-12
 • 2018-10-12
 • 2019-04-12
 • 2019-10-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-10-04
 • 2018-04-04
 • 2018-10-04
 • 2019-04-04
 • 2019-10-04
 • 2020-04-03

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-10-12
 • 2018-04-12
 • 2018-10-12
 • 2019-04-12
 • 2019-10-12
 • 2020-04-14

Dzień wykupu

 • 2020-04-14