niedziela, 21 lipca 2024

EUC0423

Emitent: Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.
Seria: B
ISIN: PLO156100011
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Niewykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 17 207 560 PLN
Wartość nominalna: 730.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 10%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: euco-seria-b.pdf
euco-seria-b-zal-9.pdf
euco-seria-b-zal-11.pdf

Ważne informacje

Obligacje zostały zabezpieczone szeregiem zastawów (m.in. na wierzytelnościach i akcjach), poręczeń i oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Każde do wartości 150 proc. wyemitowanych obligacji.

Obligacje podlegają częściowemu wykupowi we wszystkich dniach płatności odsetek (każdorazowo po 3 proc. pierwotnej wartości wyemitowanych obligacji).

Po 14 kwietnia 2021 r. marża wzrośnie do 8 pkt proc., a po 14 kwietnia 2022 r. do 10 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenie do kapitałów emitenta przekroczy 1,5x w roku 2020 lub 1,2x w latach 2021-22,
 • wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 3,5x w roku 2020 lub 3,0x w latach 2021-22.

Obligacje EUC0423 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-04-14
 • 2020-07-14
 • 2020-10-14
 • 2021-01-14
 • 2021-04-14
 • 2021-07-14
 • 2021-10-14
 • 2022-01-14
 • 2022-04-14
 • 2022-07-14
 • 2022-10-14
 • 2023-01-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-07-06
 • 2020-10-06
 • 2021-01-05
 • 2021-04-06
 • 2021-07-06
 • 2021-10-06
 • 2022-01-05
 • 2022-04-06
 • 2022-07-06
 • 2022-10-06
 • 2023-01-05
 • 2023-04-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-07-14
 • 2020-10-14
 • 2021-01-14
 • 2021-04-14
 • 2021-07-14
 • 2021-10-14
 • 2022-01-14
 • 2022-04-14
 • 2022-07-14
 • 2022-10-14
 • 2023-01-14
 • 2023-04-14

Dzień wykupu

 • 2023-04-14