środa, 23 maja 2018

Eurocash S.A.

Seria: A
ISIN: PLEURCH00029
Rynek: BS ASO


Obligacje są zabezpieczone poręczeniem ustanowionym przez Tradis oraz KDT. Każde z tych poręczeń jest ustanowione do maksymalnej kwoty wynoszącej 120 proc. wartośći nominalnej każdej obligacji.

W przypadku, gdy poziom wskaźnika finansowego będzie wyższy niż 3,5x, a emitent nie dokonał istotnego przejęcia w okresie dwunastu miesięcy, marża w danym okresie będzie podwyższona o 1,2 pkt proc.

W przypadku, gdy po dokonaniu przejęcia poziom wskaźnika finansowego będzie wyższy niż 3,5x ale nie wyższy od 5,5x to:

 • przez jeden półroczny okres odsetkowy, marża będzie podwyższona o 0,5 pkt proc.,
 • w drugim półroczu o 0,75 pkt proc.,
 • począwszy od trzeciego półrocznego okresu odsetkowego będą miały zastosowanie zasady ogólne (pkt.1), tak jakby istotne przejęcie nie miało miejsca.

Emitent: Eurocash S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
B+
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EUH0618
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 140 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 1.45%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.26%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-06-20
 • 2013-12-20
 • 2014-06-20
 • 2014-12-20
 • 2015-06-20
 • 2015-12-20
 • 2016-06-20
 • 2016-12-20
 • 2017-06-20
 • 2017-12-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-12-12
 • 2014-06-11
 • 2014-12-12
 • 2015-06-12
 • 2015-12-11
 • 2016-06-10
 • 2016-12-12
 • 2017-06-09
 • 2017-12-12
 • 2018-06-12

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-12-20
 • 2014-06-20
 • 2014-12-20
 • 2015-06-20
 • 2015-12-20
 • 2016-06-20
 • 2016-12-20
 • 2017-06-20
 • 2017-12-20
 • 2018-06-20

Dzień wykupu

 • 2018-06-20

Emisje