sobota, 02 lipca 2022

EUR1225

Emitent: Eurocash S.A.
Seria: B
ISIN: PLEURCH00037
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 125 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.25%
Oprocentowanie bieżące: 9.43%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: eurocash-ni-seria-b.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 1 mld zł.

Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (jednorazowo nie mniej niż 20 proc.) w dowolnym dniu, jednak nie wcześniej niż po dwóch latach od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. w przypadku wykupu w trakcie V okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu w trakcie VI okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu w trakcie VII okresu odsetkowego.

Jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA będzie wyższy niż 3,0x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dług netto/EBITDA będzie wyższy niż 3,5x.

Obligacje EUR1225 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-12-23
 • 2021-06-23
 • 2021-12-23
 • 2022-06-23
 • 2022-12-23
 • 2023-06-23
 • 2023-12-27
 • 2024-06-24
 • 2024-12-23
 • 2025-06-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-06-15
 • 2021-12-15
 • 2022-06-15
 • 2022-12-15
 • 2023-06-15
 • 2023-12-15
 • 2024-06-14
 • 2024-12-13
 • 2025-06-13
 • 2025-12-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-06-23
 • 2021-12-23
 • 2022-06-23
 • 2022-12-23
 • 2023-06-23
 • 2023-12-27
 • 2024-06-24
 • 2024-12-23
 • 2025-06-23
 • 2025-12-23

Dzień wykupu

 • 2025-12-23