wtorek, 19 czerwca 2018

Everest Capital Sp. z o.o.

Seria: D
ISIN: PLEVRCP00012
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na portfelu udzielonych pożyczek do kwoty 45 mln zł oraz poręczenie majątkowe do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji, udzielone przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji po upływie pierwszego okresu odsetkowego, tj. po 14 października 2015 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia, liczona wg wzoru: (liczba dni pozostających do dnia wykupu/180)*0,2 proc.

Na skutek wcześniejszego wykupu przez emitenta części obligacji w grudniu 2017 r. wartość papierów w obrocie zmniejszyła się z pierwotnych 30 mln zł do 24,61 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli gwarant emisji, tj. spółka Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K.:

 • wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 50 proc. rocznego zysku netto,
 • wykaże stratę netto w rocznym sprawozdaniu finansowym lub w kolejnych czterech kwartalnych sprawozdaniach finansowych,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego przekroczy 1,5x.

 

Emitent: Everest Capital Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EVC0418
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 24 610 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-14
 • 2015-10-14
 • 2016-04-14
 • 2016-10-14
 • 2017-04-14
 • 2017-10-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-10-06
 • 2016-04-06
 • 2016-10-06
 • 2017-04-06
 • 2017-10-06
 • 2018-04-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-10-14
 • 2016-04-14
 • 2016-10-14
 • 2017-04-14
 • 2017-10-14
 • 2018-04-14

Dzień wykupu

 • 2018-04-14

Emisje