czwartek, 29 lutego 2024

EVC0418

Emitent: Everest Capital Sp. z o.o.
Seria: D
ISIN: PLEVRCP00012
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 24 610 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na portfelu udzielonych pożyczek do kwoty 45 mln zł oraz poręczenie majątkowe do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji, udzielone przez Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji po upływie pierwszego okresu odsetkowego, tj. po 14 października 2015 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie dodatkowa premia, liczona wg wzoru: (liczba dni pozostających do dnia wykupu/180)*0,2 proc.

Na skutek wcześniejszego wykupu przez emitenta części obligacji w grudniu 2017 r. wartość papierów w obrocie zmniejszyła się z pierwotnych 30 mln zł do 24,61 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli gwarant emisji, tj. spółka Everest Finanse Sp. z o.o. Sp. K.:

 • wypłaci dywidendę w wysokości przekraczającej 50 proc. rocznego zysku netto,
 • wykaże stratę netto w rocznym sprawozdaniu finansowym lub w kolejnych czterech kwartalnych sprawozdaniach finansowych,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego przekroczy 1,5x.

 

Obligacje EVC0418 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-14
 • 2015-10-14
 • 2016-04-14
 • 2016-10-14
 • 2017-04-14
 • 2017-10-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-10-06
 • 2016-04-06
 • 2016-10-06
 • 2017-04-06
 • 2017-10-06
 • 2018-04-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-10-14
 • 2016-04-14
 • 2016-10-14
 • 2017-04-14
 • 2017-10-14
 • 2018-04-14

Dzień wykupu

 • 2018-04-14