niedziela, 03 grudnia 2023

EVC0621

Emitent: Everest Capital Sp. z o.o.
Seria: K
ISIN: PLEVRCP00053
Rynek: GPW BS
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 18 502 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: everest-capital-seria-k.pdf

Ważne informacje

W ZWIĄZKU Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU WYKUPU NOTOWANE POD ZMIENIONYM KODEM EVC0623.


Od 8 czerwca 2021 r. marża wzrośnie do 6 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy i poręczenie do kwoty 82,5 mln zł udzielone przez Everest Finanse SA i Everest Finanse Sp. z o.o. oraz oświadczenie o poddaniu się przez Everest Finanse SA egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji po upływie I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która zostanie obliczona wg wzoru L/180*0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, gdzie L to liczba dni od dnia wcześniejszego wykupu do dnia ostatecznego wykupu.

Obligacje zostaną wykupione zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 250 zł - 8 czerwca 2021 r.,
 • 150 zł - 8 grudnia 2021 r.,
 • 200 zł - 8 czerwca 2022 r.,
 • 200 zł - 8 grudnia 2022 r.,
 • 200 zł - 8 czerwca 2023 r.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • Everest Finanse SA wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. zysku netto,
 • Everest Finanse SA w czterech kolejnych kwartalnych sprawozdaniach finansowych wykaże stratę netto,
 • wskaźnik suma bilansowa powiększona o zobowiązania pozabilansowe/kapitał własny Everest Finanse SA przekroczy 1,5x.

Obligacje EVC0621 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-12-08
 • 2018-06-08
 • 2018-12-08
 • 2019-06-08
 • 2019-12-08
 • 2020-06-08
 • 2020-12-08
 • 2021-06-08
 • 2021-12-08
 • 2022-06-08
 • 2022-12-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-05-30
 • 2018-11-30
 • 2019-05-31
 • 2019-11-29
 • 2020-05-29
 • 2020-11-30
 • 2021-05-28
 • 2021-11-30
 • 2022-05-31
 • 2022-11-30
 • 2023-05-31

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-08
 • 2018-12-08
 • 2019-06-08
 • 2019-12-08
 • 2020-06-08
 • 2020-12-08
 • 2021-06-08
 • 2021-12-08
 • 2022-06-08
 • 2022-12-08
 • 2023-06-08

Dzień wykupu

 • 2023-06-08