czwartek, 30 maja 2024

EVC0624

Emitent: Everest Capital Sp. z o.o.
Seria: R
ISIN: PLO215800023
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 6 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: everest-capital-nota-seria-r.pdf
everest-capital-seria-r-uchwala-zmieniajaca-weo.pdf

Ważne informacje

UWAGA! 27 lipca 2023 r. zarząd emitenta podjął uchwałę zmieniająca warunki emisji (wydłużono termin do wykupu i zmieniono zabezpieczenia).

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy i poręczenie 200 proc. wartości wyemitowanych obligacji udzielone przez Everest Finanse SA oraz oświadczenie o poddaniu się przez Everest Finanse SA egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym terminie.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • Everest Finanse SA wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. zysku netto,
 • Everest Finanse SA w czterech kolejnych kwartalnych sprawozdaniach finansowych wykaże stratę netto,
 • wskaźnik suma bilansowa powiększona o zobowiązania pozabilansowe/kapitał własny Everest Finanse SA przekroczy 1,5x.

Obligacje EVC0624 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-09-18
 • 2021-03-18
 • 2021-09-18
 • 2022-03-18
 • 2022-09-18
 • 2023-03-18
 • 2023-09-18
 • 2024-03-18

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-03-10
 • 2021-09-10
 • 2022-03-10
 • 2022-09-09
 • 2023-03-10
 • 2023-09-08
 • 2024-03-15
 • 2024-06-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-03-18
 • 2021-09-18
 • 2022-03-18
 • 2022-09-18
 • 2023-03-18
 • 2023-09-18
 • 2024-03-18
 • 2024-06-25

Dzień wykupu

 • 2024-06-25