niedziela, 03 grudnia 2023

EVC0822

Emitent: Everest Capital Sp. z o.o.
Seria: M
ISIN: PLEVRCP00079
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: everest-capital-seria-m.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy i poręczenie do kwoty 22,5 mln zł udzielone przez Everest Finanse SA i Everest Finanse Sp. z o.o. oraz oświadczenie o poddaniu się przez Everest Finanse SA egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji po upływie I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która zostanie obliczona wg wzoru L/180*0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, gdzie L to liczba dni od dnia wcześniejszego wykupu do dnia ostatecznego wykupu.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • Everest Finanse SA wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. zysku netto,
 • Everest Finanse SA w czterech kolejnych kwartalnych sprawozdaniach finansowych wykaże stratę netto,
 • wskaźnik suma bilansowa powiększona o zobowiązania pozabilansowe/kapitał własny Everest Finanse SA przekroczy 1,5x.

Obligacje EVC0822 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-02-27
 • 2019-08-14
 • 2020-02-14
 • 2020-08-14
 • 2021-02-14
 • 2021-08-14
 • 2022-02-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-08-06
 • 2020-02-06
 • 2020-08-06
 • 2021-02-05
 • 2021-08-06
 • 2022-02-04
 • 2022-08-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-08-14
 • 2020-02-14
 • 2020-08-14
 • 2021-02-14
 • 2021-08-14
 • 2022-02-14
 • 2022-08-14

Dzień wykupu

 • 2022-08-14