piątek, 28 lutego 2020

Everest Capital Sp. z o.o.

Seria: M
ISIN: PLEVRCP00079
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy i poręczenie do kwoty 22,5 mln zł udzielone przez Everest Finanse SA i Everest Finanse Sp. z o.o. oraz oświadczenie o poddaniu się przez Everest Finanse SA egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji po upływie I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która zostanie obliczona wg wzoru L/180*0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, gdzie L to liczba dni od dnia wcześniejszego wykupu do dnia ostatecznego wykupu.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • Everest Finanse SA wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. zysku netto,
 • Everest Finanse SA w czterech kolejnych kwartalnych sprawozdaniach finansowych wykaże stratę netto,
 • wskaźnik suma bilansowa powiększona o zobowiązania pozabilansowe/kapitał własny Everest Finanse SA przekroczy 1,5x.

Emitent: Everest Capital Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: EVC0822
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 5 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.79%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-02-27
 • 2019-08-14
 • 2020-02-14
 • 2020-08-14
 • 2021-02-14
 • 2021-08-14
 • 2022-02-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-08-06
 • 2020-02-06
 • 2020-08-06
 • 2021-02-05
 • 2021-08-06
 • 2022-02-04
 • 2022-08-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-08-14
 • 2020-02-14
 • 2020-08-14
 • 2021-02-14
 • 2021-08-14
 • 2022-02-14
 • 2022-08-14

Dzień wykupu

 • 2022-08-14

Emisje