czwartek, 29 lutego 2024

EVC0921

Emitent: Everest Capital Sp. z o.o.
Seria: L
ISIN: PLEVRCP00061
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 21 748 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: everest-capital-seria-l.pdf

Ważne informacje

W ZWIĄZKU Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU WYKUPU NOTOWANE POD ZMIENIONYM KODEM EV10923.


Od 9 września 2021 r. marża wzrośnie do 6 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy i poręczenie do kwoty 75 mln zł udzielone przez Everest Finanse SA i Everest Finanse Sp. z o.o. oraz oświadczenie o poddaniu się przez Everest Finanse SA egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji po upływie I okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która zostanie obliczona wg wzoru L/180*0,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, gdzie L to liczba dni od dnia wcześniejszego wykupu do dnia ostatecznego wykupu.

Obligacje zostaną wykupione zgodnie z następującym harmonogramem:

 • 250 zł - 9 września 2021 r.,
 • 150 zł - 9 marca 2021 r.,
 • 200 zł - 9 września 2022 r.,
 • 200 zł - 9 marca 2022 r.,
 • 200 zł - 9 września 2023 r.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • Everest Finanse SA wypłaci dywidendę przekraczającą 50 proc. zysku netto,
 • Everest Finanse SA w czterech kolejnych kwartalnych sprawozdaniach finansowych wykaże stratę netto,
 • wskaźnik suma bilansowa powiększona o zobowiązania pozabilansowe/kapitał własny Everest Finanse SA przekroczy 1,5x.

Obligacje EVC0921 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-03-09
 • 2018-09-09
 • 2019-03-09
 • 2019-09-09
 • 2020-03-09
 • 2020-09-09
 • 2021-03-09
 • 2021-09-09
 • 2022-03-09
 • 2022-09-09
 • 2023-03-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-08-31
 • 2019-03-01
 • 2019-08-30
 • 2020-02-28
 • 2020-09-01
 • 2021-03-01
 • 2021-09-01
 • 2022-03-01
 • 2022-09-01
 • 2023-03-01
 • 2023-09-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-09-09
 • 2019-03-09
 • 2019-09-09
 • 2020-03-09
 • 2020-09-09
 • 2021-03-09
 • 2021-09-09
 • 2022-03-09
 • 2022-09-09
 • 2023-03-09
 • 2023-09-09

Dzień wykupu

 • 2023-09-09