poniedziałek, 25 czerwca 2018

Florsen Sp. z o.o.

Seria: A
ISIN: PLFLRSN00011
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji są dwie hipoteki umowne na nieruchomościach położonych w Warszawie, o łącznej wartości (wg wyceny dokonanej przez firmę COBANK) równej ok. 110 proc. wartości emisji (ponad 11 mln zł).

W przypadku naruszenie któregoś z zobowiązań emitenta, wymienionych w warunkach emisji obligacji, oprocentowanie może zostać podwyższone do 17 proc. w skali roku.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od daty emisji i nie później niż na trzy miesiące przed datą wykupu. Przy czym jednorazowo emitent może wykupić papiery o wartości co najmniej 1 mln zł. W takich przypadkach obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wartość przedmiotu zabezpieczenia spadnie poniżej 55 proc. wartości nominalnej niewykupionych obligacji serii A, a w przypadku gdy dojdzie do emisji obligacji serii B, poniżej 55 proc. łącznej wartości nominalnej wszystkich subskrybowanych i niewykupionych obligacji serii A i B, a emitent nie ustanowi dodatkowego zabezpieczenia,
 • emitent wypłaci dywidendę.

Emitent: Florsen Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: FLO0418
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-30
 • 2015-07-31
 • 2015-10-31
 • 2016-01-31
 • 2016-04-30
 • 2016-07-31
 • 2016-10-31
 • 2017-01-31
 • 2017-04-30
 • 2017-07-31
 • 2017-10-31
 • 2018-01-31

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-07-23
 • 2015-10-23
 • 2016-01-22
 • 2016-04-22
 • 2016-07-22
 • 2016-10-21
 • 2017-01-23
 • 2017-04-21
 • 2017-07-21
 • 2017-10-23
 • 2018-01-23
 • 2018-04-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-07-31
 • 2015-10-31
 • 2016-01-31
 • 2016-04-30
 • 2016-07-31
 • 2016-10-31
 • 2017-01-31
 • 2017-04-30
 • 2017-07-31
 • 2017-10-31
 • 2018-01-31
 • 2018-04-30

Dzień wykupu

 • 2018-04-30

Emisje