piątek, 09 grudnia 2022

FMF0120

Emitent: Famur S.A.
Seria: A
ISIN: PLFAMUR00038
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 108 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem emisji są dwa weksle własne in blanco emitenta wystawione na rzecz administratora zabezpieczeń (do 125 proc. wartości wyemitowanych obligacji) oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Jeśli wskaźnik zadłużenie będzie równy lub wyższy od 2,5x marża zostanie podniesiona o 0,6 proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. Może do niego dojść na koniec III, IV, V, VI i VII okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości, odpowiednio: 1,75 proc., 1,5 proc, 1,25 proc, 1 proc. lub 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia (skonsolidowane zadłużenie netto do skonsolidowanej EBITDA) przekroczy 3,5x,
 • wskaźnik kapitałowy (skonsolidowane kapitały własne powiększone o rezerwy do sumy bilansowej grupy emitenta) spadnie poniżej 0,4x.

Obligacje FMF0120 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-01-12
 • 2016-07-12
 • 2017-01-12
 • 2017-07-12
 • 2018-01-12
 • 2018-07-12
 • 2019-01-14
 • 2019-07-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-07-04
 • 2017-01-03
 • 2017-07-04
 • 2018-01-04
 • 2018-07-04
 • 2019-01-04
 • 2019-07-04
 • 2020-01-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-07-12
 • 2017-01-12
 • 2017-07-12
 • 2018-01-12
 • 2018-07-12
 • 2019-01-14
 • 2019-07-12
 • 2020-01-13

Dzień wykupu

 • 2020-01-13