poniedziałek, 15 lipca 2024

FMF1126

Emitent: Grenevia S.A.
Seria: C
ISIN:
Rynek: GPW ASO
Status: Zmiana kodu notowań
Wartość emisji w obrocie: 400 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.9%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: famur-seria-c.pdf

Ważne informacje

UWAGA! Zmiana kodu notowań na GEA1126.

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 1 mld zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x, bazowa marża odsetkowa (2,9 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego, tj. 3 maja 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu w kolejnych okresach premia nie przysługuje.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent podejmie decyzję o wypłacie dywidendy w sytuacji gdy wskaźnik zadłużenia przekracza 3,0x lub gdy w wyniku wypłaty dywidendy wskaźnik ten przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenia (skonsolidowane zadłużenie netto do skonsolidowanej EBITDA) przekroczy 3,5x,
 • wskaźnik kapitałowy (skonsolidowane kapitały własne powiększone o rezerwy do sumy bilansowej grupy emitenta) spadnie poniżej 0,4x.

Obligacje FMF1126 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-11-03
 • 2022-05-03
 • 2022-11-03
 • 2023-05-03
 • 2023-11-03
 • 2024-05-03
 • 2024-11-03
 • 2025-05-03
 • 2025-11-03
 • 2026-05-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-04-25
 • 2022-10-25
 • 2023-04-24
 • 2023-10-25
 • 2024-04-24
 • 2024-10-24
 • 2025-04-24
 • 2025-10-24
 • 2026-04-23
 • 2026-10-26

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-05-03
 • 2022-11-03
 • 2023-05-03
 • 2023-11-03
 • 2024-05-03
 • 2024-11-03
 • 2025-05-03
 • 2025-11-03
 • 2026-05-03
 • 2026-11-03

Dzień wykupu

 • 2026-11-03