niedziela, 26 września 2021

Bank Gospodarstwa Krajowego

Seria: FPC0631
ISIN: PL0000500328
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zabezpieczeniem obligacji jest gwarancja udzielona przez skarb państwa.

Agencja Fitch nadała obligacjom długoterminową ocenę A- w walucie lokalnej i długoterminowy krajowy rating na poziomie AAA(pol).


Emitent: Bank Gospodarstwa Krajowego
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Eurorating
A-
stabilna
Fitch Ratings
A-
stabilna
Catalyst: TAK
Kod obligacji: FPC0631
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 4 479 870 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 0.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 0.74%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-05-12
 • 2021-12-12
 • 2022-06-12
 • 2022-12-12
 • 2023-06-12
 • 2023-12-12
 • 2024-06-12
 • 2024-12-12
 • 2025-06-12
 • 2025-12-12
 • 2026-06-12
 • 2026-12-12
 • 2027-06-12
 • 2027-12-12
 • 2028-06-12
 • 2028-12-12
 • 2029-06-12
 • 2029-12-12
 • 2030-06-12
 • 2030-12-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-12-03
 • 2022-06-03
 • 2022-12-02
 • 2023-06-01
 • 2023-12-04
 • 2024-06-04
 • 2024-12-04
 • 2025-06-04
 • 2025-12-04
 • 2026-06-03
 • 2026-12-04
 • 2027-06-04
 • 2027-12-03
 • 2028-06-02
 • 2028-12-04
 • 2029-06-04
 • 2029-12-04
 • 2030-06-04
 • 2030-12-04
 • 2031-06-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-12-12
 • 2022-06-12
 • 2022-12-12
 • 2023-06-12
 • 2023-12-12
 • 2024-06-12
 • 2024-12-12
 • 2025-06-12
 • 2025-12-12
 • 2026-06-12
 • 2026-12-12
 • 2027-06-12
 • 2027-12-12
 • 2028-06-12
 • 2028-12-12
 • 2029-06-12
 • 2029-12-12
 • 2030-06-12
 • 2030-12-12
 • 2031-06-12

Dzień wykupu

 • 2031-06-12