niedziela, 26 września 2021

Fasing S.A.

Seria: A
ISIN: PLFSING00036
Rynek: GPW ASO, BS ASO


WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

Jeśli wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 2,25x, marża odsetkowa (3,5 pkt proc.) zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji m.in. są dwie hipoteki umowne łącznie do sumy 26,7 mln zł, dwa zastawy rejestrowe na zapasach i maszynach emitenta łącznie do kwoty ok. 33,3 mln zł, a także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej obligacji w przypadku wykupu 27 grudnia 2020 r.,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej obligacji w przypadku wykupu 27 czerwca 2021 r.,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej obligacji w przypadku wykupu 27 grudnia 2021 r.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik dźwigni finansowej przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik kapitałowy będzie niższy niż 0,3x.

Emitent: Fasing S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: FSG0622
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 40 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-06-27
 • 2019-12-27
 • 2020-06-27
 • 2020-12-27
 • 2021-06-27
 • 2021-12-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-12-18
 • 2020-06-22
 • 2020-12-18
 • 2021-06-21
 • 2021-12-20
 • 2022-06-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-12-27
 • 2020-06-27
 • 2020-12-27
 • 2021-06-27
 • 2021-12-27
 • 2022-06-27

Dzień wykupu

 • 2022-06-27