czwartek, 13 czerwca 2024

GEA0624

Emitent: Grenevia S.A.
Seria: B
ISIN: PLFAMUR00053
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 200 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.6%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: famur-seria-b.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł.

Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,5x, marża odsetkowa zostanie podwyższona o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego, tj. 27 grudnia 2020 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego,
 • w przypadku wykupu w kolejnych okresach premia nie przysługuje.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent podejmie decyzję o wypłacie dywidendy w sytuacji gdy wskaźnik zadłużenia przekracza 3,0x lub gdy w wyniku wypłaty dywidendy wskaźnik ten przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenia (skonsolidowane zadłużenie netto do skonsolidowanej EBITDA) przekroczy 3,5x,
 • wskaźnik kapitałowy (skonsolidowane kapitały własne powiększone o rezerwy do sumy bilansowej grupy emitenta) spadnie poniżej 0,4x.

Obligacje GEA0624 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-06-27
 • 2019-12-27
 • 2020-06-27
 • 2020-12-27
 • 2021-06-27
 • 2021-12-27
 • 2022-06-27
 • 2022-12-27
 • 2023-06-27
 • 2023-12-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-12-17
 • 2020-06-19
 • 2020-12-17
 • 2021-06-18
 • 2021-12-17
 • 2022-06-17
 • 2022-12-16
 • 2023-06-19
 • 2023-12-15
 • 2024-06-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-12-27
 • 2020-06-27
 • 2020-12-27
 • 2021-06-27
 • 2021-12-27
 • 2022-06-27
 • 2022-12-27
 • 2023-06-27
 • 2023-12-27
 • 2024-06-27

Dzień wykupu

 • 2024-06-27