niedziela, 07 marca 2021

GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.

Seria: K
ISIN: PLGEOMD00015
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka łączna o sumie 21 mln zł o najwyższym pierwszeństwie.

Emitent zobowiązany jest do przeprowadzenia częściowej amortyzacji obligacji przed dniem ich wykupu wg harmonogramu:

 • 25 proc. w dniu płatności odsetek za IV okres odsetkowy, tj. 2 kwietnia 2017,
 • 25 proc. w dniu płatności odsetek za VI okres odsetkowy, tj. 2 kwietnia 2018.

Emitent począwszy od dnia płatności odsetek za IV okres odsetkowy, uprawniony jest do przeprowadzenia przedterminowego wykupu części lub całości obligacji bez dodatkowej zgody obligatariuszy. W takim przypadku emitent zobowiązany będzie do zapłaty premii w wysokości:

 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w IV okresie odsetkowym,
 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w V okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w VI okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji w VII okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia ogółem grupy emitenta przekroczy 0,9x,
 • emitent wypłaci dywidendę.

W wyniku częściowego wykupu wartość obligacji w obrocie zmniejszyła się z 10 do 2,66 mln zł.


Emitent: GEO, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GEO0419
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 2 660 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-04-02
 • 2015-10-02
 • 2016-04-02
 • 2016-10-02
 • 2017-04-02
 • 2017-10-02
 • 2018-04-02
 • 2018-10-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-09-24
 • 2016-03-24
 • 2016-09-23
 • 2017-03-24
 • 2017-09-22
 • 2018-03-23
 • 2018-09-24
 • 2019-03-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-10-02
 • 2016-04-02
 • 2016-10-02
 • 2017-04-02
 • 2017-10-02
 • 2018-04-02
 • 2018-10-02
 • 2019-04-02

Dzień wykupu

 • 2019-04-02

Emisje