piątek, 18 września 2020

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPN
ISIN: PLGHLMC00388
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu (bez dodatkowej premii dla obligatariuszy), z którego będzie mógł skorzystać w dniach płatności odsetek, począwszy już od wypłaty kuponu za pierwszy okres (29 września 2019 r.).


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHC0322
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.45%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-03-29
 • 2019-09-29
 • 2020-03-29
 • 2020-09-29
 • 2021-03-29
 • 2021-09-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-09-23
 • 2020-03-23
 • 2020-09-22
 • 2021-03-22
 • 2021-09-22
 • 2022-03-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-09-29
 • 2020-03-29
 • 2020-09-29
 • 2021-03-29
 • 2021-09-29
 • 2022-03-29

Dzień wykupu

 • 2022-03-29

Emisje