piątek, 28 lutego 2020

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PH
ISIN: PLGHLMC00347
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem jest poręczenie majątkowe Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze do kwoty 720 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po dwóch latach od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie 0,5 lub 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, w zależności od tego czy doszłoby do niego na 12 czy na 6 miesięcy przed ostatecznym terminem wykupu.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
 • emitent bez zgody obligatariuszy wypłaci dywidendę, która sprawi, że kapitał własny gwaranta emisji spadnie poniżej 400 mln euro.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHC1220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.29%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych9393 000 zł0.19%0.12%2019-06-30
MetLife FIO Parasol Krajowy Subfundusz Konserwatywny4 7674 767 000 zł9.53%1.13%2019-06-30
MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus416416 000 zł0.83%0.59%2019-06-30
BNP Paribas FIO Subfundusz Papierów Dłużnych6565 000 zł0.13%0.88%2019-06-30
NN Parasol FIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji1 0001 000 000 zł2%0.05%2019-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych5 9605 960 000 zł11.92%0.42%2019-06-30
Millennium FIO Subfundusz Obligacji Klasyczny2 9802 980 000 zł5.96%0.13%2019-06-30
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych150150 000 zł0.3%1.03%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony595595 000 zł1.19%0.06%2019-06-30
Investor Parasol SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych200200 000 zł0.4%1.98%2019-06-30
Esaliens Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy506506 000 zł1.01%0.11%2019-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz Gamma4 7164 716 000 zł9.43%0.44%2019-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz Sigma Obligacji Plus130130 000 zł0.26%1.21%2019-06-30
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych560560 000 zł1.12%0.54%2019-06-30
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych773773 000 zł1.55%0.7%2019-06-30
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Plus550550 000 zł1.1%0.2%2019-06-30
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Stabilny210210 000 zł0.42%0.23%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego1 4901 490 000 zł2.98%0.11%2019-06-30
BPS FIO Subfundusz Obligacji150150 000 zł0.3%0.51%2019-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji8585 000 zł0.17%0.03%2019-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania595595 000 zł1.19%0.05%2019-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Dłużny Uniwersalny595595 000 zł1.19%0.23%2019-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Obligacji Wysokiego Dochodu1 1921 192 000 zł2.38%0.53%2019-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Konserwatywny Plus192192 000 zł0.38%0.06%2019-06-30
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału800800 000 zł1.6%0.24%2019-06-30
Ipopema SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych500500 000 zł1%2.36%2019-06-30
MetLife SFIO Parasol Światowy Subfundusz Konserwatywny Plus416416 000 zł0.83%0.64%2019-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Konserwatywny206206 000 zł0.41%0.13%2019-06-30
SUMA:29 89229 892 000 zł59,78%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-12-07
 • 2018-06-07
 • 2018-12-07
 • 2019-06-07
 • 2019-12-07
 • 2020-06-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-05-30
 • 2018-11-30
 • 2019-05-30
 • 2019-11-29
 • 2020-05-29
 • 2020-11-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-07
 • 2018-12-07
 • 2019-06-07
 • 2019-12-07
 • 2020-06-07
 • 2020-12-07

Dzień wykupu

 • 2020-12-07

Emisje