sobota, 21 kwietnia 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PA
ISIN: PLGHLMC00099
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem emisji jest poręczenie do łącznej maksymalnej wysokości 450 mln zł, udzielone przez Granbergo Holdings Limited.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w czerwcu i grudniu 2016 r. oraz w marcu i listopadzie 2017 r., wartość emisji spadła ze 114,52 mln zł do 14,55 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0118
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 14 550 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1 26212 620 000 zł41.35%0.66%2017-06-30
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy4004 000 000 zł13.11%0.28%2017-06-30
BPS FIO Subfundusz Pieniężny50500 000 zł1.64%0.6%2017-06-30
BPS FIO Subfundusz Obligacji12120 000 zł0.39%0.6%2017-06-30
BPS SFIO Subfundusz Płynnościowy1001 000 000 zł3.28%3.3%2017-06-30
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1001 000 000 zł3.28%2.53%2017-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny3003 000 000 zł9.83%1.03%2017-06-30
SUMA:2 22422 240 000 zł72,87%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-07-29
 • 2015-01-29
 • 2015-07-29
 • 2016-01-29
 • 2016-07-29
 • 2017-01-29
 • 2017-07-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-07-21
 • 2015-01-21
 • 2015-07-21
 • 2016-01-21
 • 2016-07-21
 • 2017-01-20
 • 2017-07-21
 • 2018-01-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-07-29
 • 2015-01-29
 • 2015-07-29
 • 2016-01-29
 • 2016-07-29
 • 2017-01-29
 • 2017-07-29
 • 2018-01-29

Dzień wykupu

 • 2018-01-29

Emisje