czwartek, 30 marca 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PA
ISIN: PLGHLMC00099
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem emisji jest poręczenie do łącznej maksymalnej wysokości 450 mln zł, udzielone przez Granbergo Holdings Limited.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w czerwcu i grudniu 2016 r. oraz w marcu 2017 r., wartość emisji spadła ze 114,52 mln zł do 30,52 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0118
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 30 520 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BPS SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1001 000 000 zł0.99%2.8%2016-06-30
BPS FIO Subfundusz Pieniężny50500 000 zł0.49%0.51%2016-06-30
BPS SFIO Subfundusz Płynnościowy1001 000 000 zł0.99%1.74%2016-06-30
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy3603 600 000 zł3.55%0.26%2016-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1 25612 560 000 zł12.4%1.05%2016-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny22220 000 zł0.22%0.35%2016-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Mieszany90900 000 zł0.89%0.86%2016-06-30
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny3003 000 000 zł2.96%1.17%2016-06-30
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy50500 000 zł0.49%0.2%2016-06-30
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny40400 000 zł0.39%0.66%2016-06-30
SUMA:2 36823 680 000 zł23,38%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-07-29
 • 2015-01-29
 • 2015-07-29
 • 2016-01-29
 • 2016-07-29
 • 2017-01-29
 • 2017-07-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-07-22
 • 2015-01-22
 • 2015-07-22
 • 2016-01-22
 • 2016-07-22
 • 2017-01-23
 • 2017-07-24
 • 2018-01-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-07-29
 • 2015-01-29
 • 2015-07-29
 • 2016-01-29
 • 2016-07-29
 • 2017-01-29
 • 2017-07-29
 • 2018-01-29

Dzień wykupu

 • 2018-01-29

Emisje