czwartek, 29 lutego 2024

GHE0124

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PPP1, PPP2, PPP3, PPP4
ISIN: PLGHLMC00479
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 176 591 100 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 6.1%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-ppp1.pdf
ghelamco-seria-ppp2.pdf
ghelamco-seria-ppp3.pdf
ghelamco-seria-ppp4.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu 15 stycznia i 15 lipca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. i 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligacje GHE0124 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-07-15
 • 2021-01-15
 • 2021-07-15
 • 2022-01-15
 • 2022-07-15
 • 2023-01-15
 • 2023-07-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-01-08
 • 2021-07-08
 • 2022-01-10
 • 2022-07-08
 • 2023-01-09
 • 2023-07-10
 • 2024-01-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-01-15
 • 2021-07-15
 • 2022-01-15
 • 2022-07-15
 • 2023-01-15
 • 2023-07-15
 • 2024-01-15

Dzień wykupu

 • 2024-01-15