niedziela, 03 grudnia 2023

GHE0226

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PZ1, PZ2, PZ3
ISIN: PLGHLMC00552
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 240 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 11.62%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pz1.pdf
ghelamco-seria-pz2.pdf
ghelamco-seria-pz3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 euro (lub równowartości w złotych).

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach wypłaty odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
 • 1 proc. w pozostałych przypadkach.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.

Obligacje GHE0226 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BPS FIO1 2001 257 000 zł0,50%0,87%2023-06-30
PKO Parasolowy FIO40 00041 892 000 zł16,67%0,19%2023-06-30
Noble Funds FIO400419 000 zł0,17%0,07%2023-06-30
Goldman Sachs Emerytura SFIO3 4163 577 000 zł1,42%0,30%2023-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO5 0005 237 000 zł2,08%0,03%2023-06-30
Investor Parasol FIO7 3507 699 000 zł3,06%0,14%2023-06-30
Investor Parasol SFIO520545 000 zł0,22%0,04%2023-06-30
Generali Fundusze FIO10 00010 473 000 zł4,17%0,15%2023-06-30
Generali Fundusze SFIO7 0007 332 000 zł2,92%0,43%2023-06-30
Superfund FIO Portfelowy1 9001 990 000 zł0,79%0,55%2023-06-30
Superfund SFIO300314 000 zł0,13%0,20%2023-06-30
Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych FIZ920964 000 zł0,38%2,37%2023-06-30
Baltic SFIO1 5001 571 000 zł0,63%1,65%2023-06-30
SUMA79 50683 270 000 zł33,13%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-02-03
 • 2023-08-03
 • 2024-02-03
 • 2024-08-03
 • 2025-02-03
 • 2025-08-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-07-31
 • 2024-01-31
 • 2024-07-31
 • 2025-01-29
 • 2025-07-30
 • 2026-01-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-08-03
 • 2024-02-03
 • 2024-08-03
 • 2025-02-03
 • 2025-08-03
 • 2026-02-03

Dzień wykupu

 • 2026-02-03