czwartek, 13 czerwca 2024

GHE0226

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PZ1, PZ2, PZ3
ISIN: PLGHLMC00552
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 240 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.85%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pz1.pdf
ghelamco-seria-pz2.pdf
ghelamco-seria-pz3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach XI programu emisji o wartości do 150 euro (lub równowartości w złotych).

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w kolejnych dniach wypłaty odsetek. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu,
 • 1 proc. w pozostałych przypadkach.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.

Obligacje GHE0226 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Pekao PPK SFIO20 05919 417 000 zł0,10%0,69%2023-06-30
Noble Funds FIO400422 000 zł0,17%0,07%2023-12-31
PKO Parasolowy FIO41 64543 842 000 zł17,35%0,16%2023-12-31
Santander Prestiż SFIO3026 000 zł0,00%0,00%2023-06-30
Gotowe Strategie SFIO88 80080 914 000 zł0,28%1,31%2023-06-30
Generali Fundusze FIO9 5009 997 000 zł3,96%0,13%2023-12-31
Superfund FIO Portfelowy60 50064 091 000 zł0,33%1,73%2023-06-30
Orange Polska PFE3 000267 000 zł0,43%0,41%2023-06-30
Goldman Sachs Parasol FIO5 0005 264 000 zł2,08%0,03%2023-12-31
750693 000 zł0,00%1,02%2023-06-30
Uniqa OFE1 3281 358 000 zł1,33%0,88%2023-06-30
Investor Parasol SFIO520547 000 zł0,22%0,04%2023-12-31
10 2009 562 000 zł0,02%0,13%2023-06-30
Goldman Sachs Perspektywa SFIO50049 425 360 zł5,00%0,50%2022-12-31
2 3311 894 730 zł0,01%1,21%2022-12-31
SUMA244 563287 720 090 zł31,27%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-02-03
 • 2023-08-03
 • 2024-02-03
 • 2024-08-03
 • 2025-02-03
 • 2025-08-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-07-31
 • 2024-01-31
 • 2024-07-31
 • 2025-01-29
 • 2025-07-30
 • 2026-01-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-08-03
 • 2024-02-03
 • 2024-08-03
 • 2025-02-03
 • 2025-08-03
 • 2026-02-03

Dzień wykupu

 • 2026-02-03