wtorek, 24 kwietnia 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPE
ISIN: PLGHLMC00230
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0320
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.78%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-03-30
 • 2016-09-30
 • 2017-03-30
 • 2017-09-30
 • 2018-03-30
 • 2018-09-30
 • 2019-03-30
 • 2019-09-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-09-22
 • 2017-03-22
 • 2017-09-22
 • 2018-03-22
 • 2018-09-21
 • 2019-03-22
 • 2019-09-20
 • 2020-03-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-09-30
 • 2017-03-30
 • 2017-09-30
 • 2018-03-30
 • 2018-09-30
 • 2019-03-30
 • 2019-09-30
 • 2020-03-30

Dzień wykupu

 • 2020-03-30

Emisje