środa, 25 maja 2022

GHE0322

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PG
ISIN: PLGHLMC00339
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 75 454 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pg.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie czterech lat od dnia emisji. Jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy wcześniej, premia wyniesie 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
 • emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.

Obligacje GHE0322 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Alfa SFIO10 00010 000 000 zł12,88%1,07%2021-12-31
Allianz Polska DFE200200 000 zł0,26%0,76%2021-12-31
Allianz Polska OFE57 80057 800 000 zł74,46%0,66%2021-12-31
BNP Paribas FIO1 2201 220 000 zł1,57%0,03%2021-12-31
BNP Paribas Parasol SFIO188188 000 zł0,24%0,02%2021-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO6 7676 767 000 zł8,72%1 222,19%2021-12-31
NN Parasol FIO8 3358 335 000 zł10,74%0,05%2021-12-31
PKO Parasolowy FIO2 4052 405 000 zł3,10%0,01%2021-12-31
SUMA86 91586 915 000 zł111,97%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-03-16
 • 2017-09-16
 • 2018-03-16
 • 2018-09-16
 • 2019-03-16
 • 2019-09-16
 • 2020-03-16
 • 2020-09-16
 • 2021-03-16
 • 2021-09-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-11
 • 2018-03-09
 • 2018-09-10
 • 2019-03-11
 • 2019-09-09
 • 2020-03-09
 • 2020-09-09
 • 2021-03-09
 • 2021-09-09
 • 2022-03-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-16
 • 2018-03-16
 • 2018-09-16
 • 2019-03-16
 • 2019-09-16
 • 2020-03-16
 • 2020-09-16
 • 2021-03-16
 • 2021-09-16
 • 2022-03-16

Dzień wykupu

 • 2022-03-16