wtorek, 24 kwietnia 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PG
ISIN: PLGHLMC00339
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie czterech lat od dnia emisji. Jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy wcześniej, premia wyniesie 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
 • emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0322
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 147 854 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.09%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska OFE35 00035 000 000 zł23.67%0.43%2017-12-29
Novo FIO Subfundusz Papierów Dłużnych300300 000 zł0.2%0.86%2017-06-30
Novo FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu400400 000 zł0.27%0.76%2017-06-30
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy2 8132 813 000 zł1.9%2.13%2017-06-30
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw8 2508 250 000 zł5.58%2.57%2017-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata5 5005 500 000 zł3.72%0.32%2017-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego1 5001 500 000 zł1.01%0.22%2017-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony1 0001 000 000 zł0.68%0.16%2017-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny350350 000 zł0.24%0.41%2017-06-30
Noble Funds FIO Subfundusz Mieszany500500 000 zł0.34%0.51%2017-06-30
Rockbridge FIO Parasolowy Subfundusz Obligacji Korporacyjnych750750 000 zł0.51%0.37%2017-06-30
GAMMA Alfa SFIO10 00010 000 000 zł6.76%0.59%2017-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz Gamma4 0004 000 000 zł2.71%0.36%2017-12-31
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1 0001 000 000 zł0.68%1.11%2017-12-31
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych1 5001 500 000 zł1.01%1.55%2017-12-31
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Pieniężny5 0005 000 000 zł3.38%1.46%2017-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji700700 000 zł0.47%0.4%2017-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Dynamicznego Inwestowania800800 000 zł0.54%0.31%2017-06-30
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału6060 000 zł0.04%1.84%2017-06-30
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu500500 000 zł0.34%1.03%2017-06-30
SUMA:79 92379 923 000 zł54,06%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-03-16
 • 2017-09-16
 • 2018-03-16
 • 2018-09-16
 • 2019-03-16
 • 2019-09-16
 • 2020-03-16
 • 2020-09-16
 • 2021-03-16
 • 2021-09-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-08
 • 2018-03-08
 • 2018-09-07
 • 2019-03-08
 • 2019-09-06
 • 2020-03-06
 • 2020-09-08
 • 2021-03-08
 • 2021-09-08
 • 2022-03-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-16
 • 2018-03-16
 • 2018-09-16
 • 2019-03-16
 • 2019-09-16
 • 2020-03-16
 • 2020-09-16
 • 2021-03-16
 • 2021-09-16
 • 2022-03-16

Dzień wykupu

 • 2022-03-16

Emisje