czwartek, 22 sierpnia 2019

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PG
ISIN: PLGHLMC00339
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie czterech lat od dnia emisji. Jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy wcześniej, premia wyniesie 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
 • emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0322
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 147 854 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.09%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska OFE58 50058 500 000 zł39.57%0.82%2018-12-31
Novo FIO Subfundusz Papierów Dłużnych300300 000 zł0.2%0.89%2018-12-31
NN Parasol FIO Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji (d. Lokacyjny Plus)8 3358 335 000 zł5.64%0.52%2018-12-31
Novo FIO Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy (d. Gotówkowy)800800 000 zł0.54%0.7%2018-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Płynna Lokata)6 5006 500 000 zł4.4%0.15%2018-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Mieszany500500 000 zł0.34%0.85%2018-12-31
Alfa SFIO10 00010 000 000 zł6.76%0.61%2018-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz Gamma8 0808 080 000 zł5.46%0.5%2018-12-31
GAMMA Parasol Biznes SFIO Subfundusz Sigma210210 000 zł0.14%1.84%2018-12-31
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych900900 000 zł0.61%1.84%2018-12-31
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych1 2501 250 000 zł0.85%1.25%2018-12-31
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Plus700700 000 zł0.47%0.17%2018-12-31
GAMMA Parasol FIO Subfundusz Stabilny360360 000 zł0.24%0.4%2018-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego2 5002 500 000 zł1.69%0.19%2018-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony1 0001 000 000 zł0.68%0.11%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji700700 000 zł0.47%0.26%2018-12-31
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw4 3014 301 000 zł2.91%2.57%2018-12-31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu1 5001 500 000 zł1.01%0.53%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Aktywnego Inwestowania800800 000 zł0.54%0.24%2018-12-31
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału100100 000 zł0.07%0.06%2018-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Pieniężny)500500 000 zł0.34%0.17%2018-12-31
SUMA:107 836107 836 000 zł72,93%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-03-16
 • 2017-09-16
 • 2018-03-16
 • 2018-09-16
 • 2019-03-16
 • 2019-09-16
 • 2020-03-16
 • 2020-09-16
 • 2021-03-16
 • 2021-09-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-08
 • 2018-03-08
 • 2018-09-07
 • 2019-03-08
 • 2019-09-06
 • 2020-03-06
 • 2020-09-08
 • 2021-03-08
 • 2021-09-08
 • 2022-03-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-16
 • 2018-03-16
 • 2018-09-16
 • 2019-03-16
 • 2019-09-16
 • 2020-03-16
 • 2020-09-16
 • 2021-03-16
 • 2021-09-16
 • 2022-03-16

Dzień wykupu

 • 2022-03-16

Emisje