piątek, 25 września 2020

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PG
ISIN: PLGHLMC00339
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie czterech lat od dnia emisji. Jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy wcześniej, premia wyniesie 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
 • emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0322
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 145 854 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.56%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska OFE57 80057 800 000 zł39.09%0.81%2019-12-31
Novo FIO4 0714 071 000 zł2.79%1.09%2020-06-30
Alfa SFIO10 00010 000 000 zł6.86%0.83%2020-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO6 7676 767 000 zł4.64%1.21%2020-06-30
GAMMA Parasol FIO2 4052 405 000 zł1.65%0.6%2020-06-30
Investor Parasol FIO9 7009 700 000 zł6.56%0.16%2020-06-30
BNP Paribas FIO1 2201 220 000 zł0.84%0.05%2020-06-30
Investor Parasol SFIO1 0501 050 000 zł0.71%0.07%2020-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO100100 000 zł0.07%0.03%2020-06-30
Noble Funds FIO500500 000 zł0.34%0.04%2020-06-30
NN Parasol FIO8 3358 335 000 zł5.71%0.08%2020-06-30
Allianz Polska DFE200200 000 zł0.14%1.46%2019-12-31
SUMA:102 148102 148 000 zł69,40%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-03-16
 • 2017-09-16
 • 2018-03-16
 • 2018-09-16
 • 2019-03-16
 • 2019-09-16
 • 2020-03-16
 • 2020-09-16
 • 2021-03-16
 • 2021-09-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-11
 • 2018-03-09
 • 2018-09-10
 • 2019-03-11
 • 2019-09-09
 • 2020-03-09
 • 2020-09-09
 • 2021-03-09
 • 2021-09-09
 • 2022-03-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-09-16
 • 2018-03-16
 • 2018-09-16
 • 2019-03-16
 • 2019-09-16
 • 2020-03-16
 • 2020-09-16
 • 2021-03-16
 • 2021-09-16
 • 2022-03-16

Dzień wykupu

 • 2022-03-16

Emisje