czwartek, 26 kwietnia 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: H
ISIN: PLGHLMC00115
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Obligacje są zabezpieczone poprzez poręczenie do kwoty 360 mln zł dla programu emisji do 200 mln zł, ustanowione przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego pod koniec czerwca 2016 r. oraz w listopadzie 2017 r., wartość emisji spadła z 27,17 mln zł do 24,87 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0418
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 24 870 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus444444 000 zł1.64%0.05%2017-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych1 4601 460 000 zł5.39%0.08%2017-06-30
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy581581 000 zł2.15%0.04%2017-06-30
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy7070 000 zł0.26%0.05%2017-06-30
Millennium SFIO Subfundusz Konserwatywny3939 000 zł0.14%0.24%2017-06-30
SUMA:2 5942 594 000 zł9,58%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-10-25
 • 2015-04-25
 • 2015-10-25
 • 2016-04-25
 • 2016-10-25
 • 2017-04-25
 • 2017-10-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-10-17
 • 2015-04-17
 • 2015-10-16
 • 2016-04-15
 • 2016-10-17
 • 2017-04-17
 • 2017-10-17
 • 2018-04-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-10-25
 • 2015-04-25
 • 2015-10-25
 • 2016-04-25
 • 2016-10-25
 • 2017-04-25
 • 2017-10-25
 • 2018-04-25

Dzień wykupu

 • 2018-04-25

Emisje