poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: H
ISIN: PLGHLMC00115
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje są zabezpieczone poprzez poręczenie do kwoty 360 mln zł dla programu emisji do 200 mln zł, ustanowione przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego pod koniec czerwca 2016 r., wartość emisji spadła z 27,17 mln zł do 27,07 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0418
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 27 070 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.30%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy581581 000 zł2.15%0.04%2016-06-30
SUMA:581581 000 zł2,15%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-10-25
 • 2015-04-25
 • 2015-10-25
 • 2016-04-25
 • 2016-10-25
 • 2017-04-25
 • 2017-10-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-10-20
 • 2015-04-20
 • 2015-10-19
 • 2016-04-18
 • 2016-10-18
 • 2017-04-18
 • 2017-10-18
 • 2018-04-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-10-25
 • 2015-04-25
 • 2015-10-25
 • 2016-04-25
 • 2016-10-25
 • 2017-04-25
 • 2017-10-25
 • 2018-04-25

Dzień wykupu

 • 2018-04-25

Emisje