czwartek, 17 stycznia 2019

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PE
ISIN: PLGHLMC00198
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie do 360 mln zł udzielone przez Granbero Holdings Limited z siedzibą przy 229 Arch. Makarios III Avenue, Meliza Court, 3105, P.O 51263, 3503 Limassol, Cypr.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w grudniu 2016 r. oraz w marcu i listopadzie 2017 r., wartość emisji spadła z 50 mln zł do 14,29 mln zł.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych gwaranta do łącznej wartości aktywów gwaranta nie będzie niższy niż 30 proc.,
 • emitent lub gwarant wypłacą dywidendę bez zgody zgromadzenia obligatariuszy.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0519
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 14 290 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.29%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus4104 100 000 zł28.69%0.25%2018-06-29
Raiffeisen SFIO Parasolowy Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych50500 000 zł3.5%0.4%2018-06-29
BPS FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu20200 000 zł1.4%1.34%2018-06-29
BPS FIO Subfundusz Pieniężny79790 000 zł5.53%0.96%2018-06-29
BPS FIO Subfundusz Obligacji15150 000 zł1.05%0.79%2018-06-29
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy10100 000 zł0.7%0.08%2018-06-29
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny550 000 zł0.35%0.06%2018-06-29
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO1361 360 000 zł9.52%0.29%2018-06-29
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus550 000 zł0.35%1.92%2018-06-29
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Obligacyjny550 000 zł0.35%0.84%2018-06-29
Pekao FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 21956 499 935 zł6.63%1.67%2018-06-29
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny30300 000 zł2.1%0.1%2018-06-29
SUMA:96014 149 935 zł60,16%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-22
 • 2015-11-22
 • 2016-05-22
 • 2016-11-22
 • 2017-05-22
 • 2017-11-22
 • 2018-05-22
 • 2018-11-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-11-13
 • 2016-05-13
 • 2016-11-14
 • 2017-05-12
 • 2017-11-14
 • 2018-05-14
 • 2018-11-14
 • 2019-05-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-11-22
 • 2016-05-22
 • 2016-11-22
 • 2017-05-22
 • 2017-11-22
 • 2018-05-22
 • 2018-11-22
 • 2019-05-22

Dzień wykupu

 • 2015-05-22

Emisje