piątek, 18 sierpnia 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PE
ISIN: PLGHLMC00198
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie do 360 mln zł udzielone przez Granbero Holdings Limited z siedzibą przy 229 Arch. Makarios III Avenue, Meliza Court, 3105, P.O 51263, 3503 Limassol, Cypr.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych gwaranta do łącznej wartości aktywów gwaranta nie będzie niższy niż 30 proc.,
 • emitent lub gwarant wypłacą dywidendę bez zgody zgromadzenia obligatariuszy.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w grudniu 2016 r. i w marcu 2017 r., wartość emisji spadła z 50 mln zł do 26,99 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0519
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 26 990 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Raiffeisen SFIO Parasolowy Subfundusz Aktywnych Strategii Dłużnych50500 000 zł1%1.15%2016-12-31
BPS FIO Subfundusz Obligacji10100 000 zł0.37%0.51%2016-12-31
BPS FIO Subfundusz Pieniężny50500 000 zł1.85%0.58%2016-12-31
BPS FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu15150 000 zł0.3%1.28%2016-12-31
Copernicus FIO Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus550 000 zł0.19%1.03%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji70700 000 zł2.59%0.76%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Płynna Lokata1701 700 000 zł6.3%0.19%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego20200 000 zł0.74%0.07%2016-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony30300 000 zł1.11%0.07%2016-12-31
KBC Parasol Biznes SFIO Subfundusz Gamma1 50015 000 000 zł55.58%1.87%2016-12-31
KBC Parasol FIO Subfundusz Papierów Dłużnych2502 500 000 zł9.26%1.93%2016-12-31
Noble Funds FIO Subfundusz Pieniężny10100 000 zł0.37%0.16%2016-12-31
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 21951 950 000 zł3.9%0.42%2016-12-31
mBank mFundusz Obligacji SFIO1341 340 000 zł4.96%0.86%2016-12-31
SUMA:2 50925 090 000 zł88,53%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-05-22
 • 2015-11-22
 • 2016-05-22
 • 2016-11-22
 • 2017-05-22
 • 2017-11-22
 • 2018-05-22
 • 2018-11-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-11-16
 • 2016-05-16
 • 2016-11-15
 • 2017-05-15
 • 2017-11-15
 • 2018-05-15
 • 2018-11-15
 • 2019-05-15

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-11-22
 • 2016-05-22
 • 2016-11-22
 • 2017-05-22
 • 2017-11-22
 • 2018-05-22
 • 2018-11-22
 • 2019-05-22

Dzień wykupu

 • 2015-05-22

Emisje