niedziela, 30 kwietnia 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPA
ISIN: PLGHLMC00198
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emisja jest częścią II publicznego programu emsji obligacji, w ramach którego w ciągu roku spółka chce wyemitować papiery o wartości do 250 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji Plus80 0008 000 000 zł16%0.44%2016-06-30
Pioneer FIO Subfundusz Obligacji - Dynamiczna Alokacja 215 3611 536 100 zł3.07%0.37%2016-06-30
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO30 0003 000 000 zł6%0.44%2016-06-30
Investor Parasol SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych535 300 zł0.01%0.34%2016-06-30
SUMA:125 41412 541 400 zł25,08%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-16
 • 2015-12-16
 • 2016-06-16
 • 2016-12-16
 • 2017-06-16
 • 2017-12-16
 • 2018-06-16
 • 2018-12-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-06-09
 • 2015-12-09
 • 2016-06-09
 • 2016-12-09
 • 2017-06-08
 • 2017-12-11
 • 2018-06-11
 • 2018-12-10
 • 2019-06-10

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-06-16
 • 2015-12-16
 • 2016-06-16
 • 2016-12-16
 • 2017-06-16
 • 2017-12-16
 • 2018-06-16
 • 2018-12-16
 • 2019-06-16

Dzień wykupu

 • 2019-06-16

Emisje