czwartek, 13 czerwca 2024

GHE0716

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: E
ISIN: PLGHLMC00057
Rynek: BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Obligacje są zabezpieczone poprzez poręczenie udzielone przez Granbero Holdings Limited sp. z o.o. założoną zgodnie z przepisami prawa Cypru, z siedzibą przy 229 Arch. Makarios III Avenue, Meliza Court,3105, P.O. Box 51263, 3503 Limassol, Cypr. Na mocy poręczenia, poręczyciel nieodwołalnie udzieli poręczenia wierzytelności przysługujących każdorazowym obligatariuszom z tytułu zapłaty wszelkich kwot do zapłaty wynikających z obligacji, obejmujących należność główną oraz kwotę odsetek.

Obligacje GHE0716 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-07-12
 • 2014-01-12
 • 2014-07-12
 • 2015-01-12
 • 2015-07-12
 • 2016-01-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-01-02
 • 2014-07-04
 • 2014-12-31
 • 2015-07-03
 • 2015-12-31
 • 2016-07-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-01-12
 • 2014-07-12
 • 2015-01-12
 • 2015-07-12
 • 2016-01-12
 • 2016-07-12

Dzień wykupu

 • 2016-07-12