środa, 25 maja 2022

GHE0722

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PM
ISIN: PLGHLMC00404
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 27 951 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.25%
Oprocentowanie bieżące: 7.47%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pm.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach VII programu emisji o wartości do 400 mln zł, który kierowany jest wyłącznie do inwestorów profesjonalnych.

Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia emisji. Jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem ostatecznego wykupu, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji. Jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy wcześniej, premia wyniesie 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
 • emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.

Obligacje GHE0722 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BNP Paribas FIO2 2972 297 000 zł7,66%0,05%2021-12-31
BNP Paribas Premium SFIO152152 000 zł0,51%0,52%2021-12-31
SUMA2 4492 449 000 zł8,16%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-07-25
 • 2020-01-25
 • 2020-07-25
 • 2021-01-25
 • 2021-07-25
 • 2022-01-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-01-21
 • 2020-07-21
 • 2021-01-19
 • 2021-07-20
 • 2022-01-19
 • 2022-07-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-01-25
 • 2020-07-25
 • 2021-01-25
 • 2021-07-25
 • 2022-01-25
 • 2022-07-25

Dzień wykupu

 • 2022-07-25