poniedziałek, 25 czerwca 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: EA
ISIN: PLGHLMC00172
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje nominowane w EUR.

Obligacje są zabezpieczone poprzez poręczenie do kwoty 360 mln zł dla programu emisji do 200 mln zł, ustanowione przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE0918
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 6 320 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: zmienne EURIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.03%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Pekao FIO Subfundusz Zrównoważony1 2505 213 750 zł19.78%0.53%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu5002 085 500 zł7.91%0.58%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Obligacji Plus1 0004 171 000 zł15.82%0.24%2017-12-31
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania2501 042 750 zł3.96%1.19%2017-12-31
SUMA:3 00012 513 000 zł47,47%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-09-30
 • 2015-03-30
 • 2015-09-30
 • 2016-03-30
 • 2016-09-30
 • 2017-03-30
 • 2017-09-30
 • 2018-03-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-03-20
 • 2015-09-22
 • 2016-03-22
 • 2016-09-22
 • 2017-03-23
 • 2017-09-22
 • 2018-03-22
 • 2018-09-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-03-30
 • 2015-09-30
 • 2016-03-30
 • 2016-09-30
 • 2017-03-30
 • 2017-09-30
 • 2018-03-30
 • 2018-09-28

Dzień wykupu

 • 2018-09-28

Emisje