czwartek, 21 września 2023

GHE0924

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PS
ISIN: PLGHLMC00503
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 11.96%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-ps.pdf

Ważne informacje

Emisję w całości objął jeden inwestor, a obligacje wyemitowano po cenie równej 96,8 proc. nominału.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:

 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.

Obligacje GHE0924 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Uniqa OFE50 00051 990 000 zł100,00%0,23%2023-06-30
SUMA50 00051 990 000 zł100,00%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-09-14
 • 2021-03-25
 • 2021-09-25
 • 2022-03-25
 • 2022-09-25
 • 2023-03-25
 • 2023-09-25
 • 2024-03-25

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-03-18
 • 2021-09-20
 • 2022-03-18
 • 2022-09-19
 • 2023-03-20
 • 2023-09-18
 • 2024-03-18
 • 2024-09-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-03-25
 • 2021-09-25
 • 2022-03-25
 • 2022-09-25
 • 2023-03-25
 • 2023-09-25
 • 2024-03-25
 • 2024-09-25

Dzień wykupu

 • 2024-09-25