sobota, 09 grudnia 2023

GHE1023

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PPO
ISIN: PLGHLMC00461
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 49 300 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-invest-seria-ppo.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu w dniach płatności odsetek przypadających 7 października 2022 r. i 7 kwietnia 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. i 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligacje GHE1023 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-04-07
 • 2020-10-07
 • 2021-04-07
 • 2021-10-07
 • 2022-04-07
 • 2022-10-07
 • 2023-04-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-09-30
 • 2021-03-30
 • 2021-09-30
 • 2022-03-31
 • 2022-09-30
 • 2023-03-31
 • 2023-10-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-10-07
 • 2021-04-07
 • 2021-10-07
 • 2022-04-07
 • 2022-10-07
 • 2023-04-07
 • 2023-10-07

Dzień wykupu

 • 2023-10-07