czwartek, 26 kwietnia 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PD
ISIN: PLGHLMC00164
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie do 360 mln zł udzielone przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.

W efekcie przedterminowego wykupu części obligacji przeprowadzonego w grudniu 2016 r., wartość emisji spadła z 37,78 mln zł do 32,78 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE1117
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 32 780 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.75%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych110 000 zł0.03%0%2017-06-30
Investor Parasol SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych110 000 zł0.03%0.72%2017-06-30
Optimum FIO Subfundusz Akcji27270 000 zł0.82%0.19%2017-06-30
SUMA:29290 000 zł0,88%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-11-27
 • 2015-05-27
 • 2015-11-27
 • 2016-05-27
 • 2016-11-27
 • 2017-05-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-11-19
 • 2015-05-19
 • 2015-11-19
 • 2016-05-19
 • 2016-11-18
 • 2017-05-19
 • 2017-11-17

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-11-27
 • 2015-05-27
 • 2015-11-27
 • 2016-05-27
 • 2016-11-27
 • 2017-05-27
 • 2017-11-27

Dzień wykupu

 • 2017-11-27

Emisje