wtorek, 19 czerwca 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPD
ISIN: PLGHLMC00222
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE1119
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.78%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy1 500150 000 zł0.3%0.2%2017-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny1 000100 000 zł0.2%0.26%2017-12-31
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO10 9241 092 400 zł2.18%0.39%2017-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2 047204 700 zł0.41%0.01%2017-12-31
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Obligacyjny50050 000 zł0.1%0.88%2017-12-31
SUMA:15 9711 597 100 zł3,19%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-11-04
 • 2016-05-04
 • 2016-11-04
 • 2017-05-04
 • 2017-11-04
 • 2018-05-04
 • 2018-11-04
 • 2019-05-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-04-26
 • 2016-10-26
 • 2017-04-25
 • 2017-10-26
 • 2018-04-25
 • 2018-10-26
 • 2019-04-25
 • 2019-10-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-05-04
 • 2016-11-04
 • 2017-05-04
 • 2017-11-04
 • 2018-05-04
 • 2018-11-04
 • 2019-05-04
 • 2019-11-04

Dzień wykupu

 • 2019-11-04

Emisje