piątek, 18 sierpnia 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPD
ISIN: PLGHLMC00222
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE1119
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-11-04
 • 2016-05-04
 • 2016-11-04
 • 2017-05-04
 • 2017-11-04
 • 2018-05-04
 • 2018-11-04
 • 2019-05-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-04-26
 • 2016-10-26
 • 2017-04-25
 • 2017-10-26
 • 2018-04-25
 • 2018-10-26
 • 2019-04-25
 • 2019-10-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-05-04
 • 2016-11-04
 • 2017-05-04
 • 2017-11-04
 • 2018-05-04
 • 2018-11-04
 • 2019-05-04
 • 2019-11-04

Dzień wykupu

 • 2019-11-04

Emisje