niedziela, 30 kwietnia 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPK
ISIN: PLGHLMC00297
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE1220
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-12-09
 • 2017-06-09
 • 2017-12-09
 • 2018-06-09
 • 2018-12-09
 • 2019-06-09
 • 2019-12-09
 • 2020-06-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-06-02
 • 2017-12-04
 • 2018-06-04
 • 2018-12-03
 • 2019-06-03
 • 2019-12-02
 • 2020-06-02
 • 2020-12-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-06-09
 • 2017-12-09
 • 2018-06-09
 • 2018-12-09
 • 2019-06-09
 • 2019-12-09
 • 2020-06-09
 • 2020-12-09

Dzień wykupu

 • 2020-12-09

Emisje