piątek, 28 lutego 2020

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PF
ISIN: PLGHLMC00313
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji (jednorazowo nie mniej niż 25 proc. wyemitowanych i niewykupionych obligacji), jednak nie wcześniej niż po czterech latach od dnia emisji, tj. w dniu płatności odsetek przypadającym w grudniu 2020 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie na 12 miesięcy przed dniem wykupu, lub 0,25 proc. jeśli do wykupu dojdzie na sześć miesięcy przed dniem wykupu.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta emisji spadnie poniżej 30 proc.,
 • emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHE1221
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 115 200 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.09%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Allianz Polska OFE101 000101 000 000 zł87.67%1.41%2019-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Obligacji600600 000 zł0.52%0.11%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy6 9006 900 000 zł5.99%0.16%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony950950 000 zł0.82%0.1%2019-06-30
Investor Parasol SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych3030 000 zł0.03%0.3%2019-06-30
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego1 0001 000 000 zł0.87%0.07%2019-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji150150 000 zł0.13%0.05%2019-06-30
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania1 8501 850 000 zł1.61%0.17%2019-06-30
SUMA:112 480112 480 000 zł97,64%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-12-28
 • 2017-06-28
 • 2017-12-28
 • 2018-06-28
 • 2018-12-28
 • 2019-06-28
 • 2019-12-28
 • 2020-06-28
 • 2020-12-28
 • 2021-06-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-06-20
 • 2017-12-18
 • 2018-06-20
 • 2018-12-18
 • 2019-06-20
 • 2019-12-18
 • 2020-06-19
 • 2020-12-17
 • 2021-06-18
 • 2021-12-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-06-28
 • 2017-12-28
 • 2018-06-28
 • 2018-12-28
 • 2019-06-28
 • 2019-12-28
 • 2020-06-28
 • 2020-12-28
 • 2021-06-28
 • 2021-12-28

Dzień wykupu

 • 2021-12-28

Emisje