czwartek, 13 czerwca 2024

GHE1224

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PT
ISIN: PLGHLMC00511
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 7 668 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.82%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-catalyst-seria-pt.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:

 • 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.

Obligacje GHE1224 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
PKO Emerytura SFIO14 10014 249 000 zł3,53%0,82%2023-06-30
PKO Parasolowy FIO1 2601 283 000 zł16,43%0,00%2023-12-31
SUMA15 36015 532 000 zł19,96%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-12-16
 • 2021-06-16
 • 2021-12-16
 • 2022-06-16
 • 2022-12-16
 • 2023-06-16
 • 2023-12-16
 • 2024-06-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-06-09
 • 2021-12-09
 • 2022-06-09
 • 2022-12-09
 • 2023-06-09
 • 2023-12-11
 • 2024-06-10
 • 2024-12-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-06-16
 • 2021-12-16
 • 2022-06-16
 • 2022-12-16
 • 2023-06-16
 • 2023-12-16
 • 2024-06-16
 • 2024-12-16

Dzień wykupu

 • 2024-12-16