sobota, 19 stycznia 2019

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPB
ISIN: PLGHLMC00206
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emisja jest częścią II publicznego programu emsji obligacji, w ramach którego w ciągu roku spółka planuje wyemitować papiery o wartości do 250 mln zł.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHI0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.79%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
BPS FIO Subfundusz Pieniężny2 100210 000 zł0.42%0.26%2018-06-29
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy2 000200 000 zł0.4%0.16%2018-06-29
mFundusz Lokacyjny Plus SFIO1 517151 700 zł0.3%0.03%2018-06-29
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych6 809680 900 zł1.36%0.03%2018-06-29
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu50050 000 zł0.1%0.02%2018-06-29
SUMA:12 9261 292 600 zł2,59%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-23
 • 2015-12-16
 • 2016-06-16
 • 2016-12-16
 • 2017-06-16
 • 2017-12-16
 • 2018-06-16
 • 2018-12-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-12-08
 • 2016-06-08
 • 2016-12-08
 • 2017-06-08
 • 2017-12-08
 • 2018-06-08
 • 2018-12-07
 • 2019-06-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-16
 • 2016-06-16
 • 2016-12-16
 • 2017-06-16
 • 2017-12-16
 • 2018-06-16
 • 2018-12-16
 • 2019-06-16

Dzień wykupu

 • 2019-06-16

Emisje