wtorek, 19 czerwca 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: I
ISIN: PLGHLMC00123
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje są zabezpieczone poprzez poręczenie do kwoty 360 mln zł dla programu emisji do 200 mln zł, ustanowione przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHI0718
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.31%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Millennium FIO Subfundusz Depozytowy12120 000 zł0.4%0.01%2017-12-31
Millennium SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych47470 000 zł1.57%0.02%2017-12-31
SUMA:59590 000 zł1,97%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-07-09
 • 2015-01-09
 • 2015-07-09
 • 2016-01-09
 • 2016-07-09
 • 2017-01-09
 • 2017-07-09
 • 2018-01-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-12-30
 • 2015-07-01
 • 2015-12-30
 • 2016-07-01
 • 2016-12-29
 • 2017-06-30
 • 2017-12-29
 • 2018-06-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-01-09
 • 2015-07-09
 • 2016-01-09
 • 2016-07-09
 • 2017-01-09
 • 2017-07-09
 • 2018-01-09
 • 2018-07-09

Dzień wykupu

 • 2018-07-09

Emisje